11.03.2020

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

      W związku z obchodami w naszej szkole w dniu 21 lutego 2020r. Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego, w klasach V i VII zorganizowano konkurs wiedzy z lektury szkolnej; w klasie V był to konkurs z lektury „W pustyni i w puszczy”H. Sienkiewicza, a w klasie VII – z „Zemsty” A. Fredry. Ponadto zaprezentowano uczniom film „Quo Vadis” w reżyserii J. Kawalerowicza oraz „Zemsta” w reżyserii A. Wajdy.

Uczniowie klasy IV czytali książeczki: „Wierszyki tropiące byki”, „Szeleszczące wierszyki”, „Zakręcone wierszyki”, „Dźwięczące wierszyki”, „Rozbrykane wierszyki”  i „Wierszyki do języka gimnastyki” – wierszowane rymowanki z humorem, kryjące w sobie wyrazy trudne do wymówienia.

W klasach IV - VII miały miejsce kalambury z przysłowiami polskimi. Podczas tej zabawy ważna była nie tylko umiejętność pokazania przysłowia gestem czy rysunkiem, ale także znajomość znaczenia przysłów polskich.  

W klasach IV - VII przeprowadzony został również test ortograficzny. Każda klasa miała własny test, dostosowany do danego poziomu znajomości zasad pisowni ortograficznej. Ogólny wynik klas IV – VII to 71 % poprawnych odpowiedzi. Najlepsze wyniki uzyskała klasa VII (średnio 88 % poprawnych odpowiedzi). Drugie miejsce zajęła klasa IV (69 % poprawnych odpowiedzi), a trzecie – klasa V (68 % poprawnych odpowiedzi). W całej szkole osobą, która uzyskała najlepszy rezultat i zarazem nie popełniła żadnego błędu była Emilia Gromek z klasy VII, drugie miejsce zajęła Oliwia Doniek z klasy VII (95 % poprawnych odpowiedzi), trzecie miejsce – Oliwia Durał z klasy V (91 % poprawnych odpowiedzi).

W naszej szkole wykonana została także gazetka okolicznościowa, nawiązująca do twórców języka polskiego i początków kształtowania się polszczyzny.

W dniu 21 lutego 2020r. podczas przerw uczniowie otrzymywali łamańce językowe, które próbowali poprawnie odczytać na głos, co, jak się okazało nie było łatwe. Banalny zapis okazał się niezwykle trudny do głośnego i poprawnego odczytania. Zabawa ta przypadła uczniom do gustu, wywołała wiele śmiechu i radości.

Na zajęciach plastyki i techniki uczniowie klas IV – VII przygotowywali plakaty tematycznie związane z Międzynarodowym Dniem Języka Ojczystego, promujące np. używanie zwrotów grzecznościowych w życiu codziennym, rezygnowanie z wulgaryzmów. 

Obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego miały na celu przede wszystkim uwrażliwenie uczniów na piękno języka ojczystego oraz kształtowanie własnej świadomości uczniów jako Polaków posługujących sie językiem ojczystym.

received 203289440730919   received 1092758284400374 received 2726668904035029

17
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 15
  • 8
Komentarze