04.02.2018

Konkurs plastyczny

Przypominam o konkursie plastycznym:

img

Przykład ilustracji, które mogą was zainspirować ale nie mogą być identyczne.

 

10 Reguł Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS)

 

1. Wzgląd na inne osoby
Każdy narciarz powinien zachowywać się w taki sposób, aby nie
stwarzać niebezpieczeństwa ani szkody dla innej osoby.

    2. Panowanie nad szybkością i sposobem jazdy
Narciarz powinien zjeżdżać z szybkością stosowną
do swoich umiejętności oraz rodzaju i stanu trasy
i warunków atmosferycznych. 
    3. Wybór kierunku jazdy
Narciarz zjeżdżający z góry, dysponując większą możliwością wyboru
trasy zjazdu, musi ustalić taki tor jazdy, aby nie zagrażać narciarzowi
jadącemu przed nim.
    4. Wyprzedzanie
Wyprzedzać można zarówno po stronie dostokowej, jak i odstokowej, po
stronie lewej lub prawej, lecz w takiej odległości, która nie ograniczy swobody
osobie wyprzedzanej. 
    5. Przejazd przez skrzyżowanie tras narciarskich
Narciarz, zaczynając zjazd na trasie lub pólku narciarskim, powinien sprawdzić, patrząc
w górę i w dół, czy nie sprowokuje tym niebezpieczeństwa dla siebie i innych. Identyczne
postępowanie obowiązuje po każdym, nawet chwilowym zatrzymaniu się
na trasie lub stoku.
    6. Zatrzymanie się
Należy unikać zatrzymania się na trasie zjazdu, zwłaszcza w miejscach
zwężeń i odcinkach o ograniczonej widoczności. Po ewentualnym
upadku narciarz winien usunąć się z toru jazdy możliwie jak najszybciej.
    7. Podejście
Narciarz powinien podchodzić tylko poboczem trasy, a w przypadku
złej widoczności powinien zupełnie zajść z trasy. Takie samo zachowanie
obowiązuje narciarzy, którzy pieszo schodzą w dół.
    8. Przestrzeganie znaków narciarskich
Każdy narciarz winien stosować się do znaków narciarskich ustawionych
na trasach.
    9. Wypadki
W razie wypadku każdy, kto znajdzie się w pobliżu,
winien poszkodowanemu spieszyć z pomocą.
    10. Stwierdzenie tożsamości
Każdy, obojętnie, czy to sprawca wypadku,
poszkodowany czy też świadek, musi w razie
wypadku podać swoje dane osobowe.
15
Dodaj Komentarz
  • 21
  • 12
  • 13
Komentarze