26.11.2019

Zapraszamy do udziału w konkursie

                              

Drugoklasiści dzielnie włączyli się w akcję promującą noszenie odbasków ( relacja wkrótce), a my już dziś zapraszamy ich do udziału w konkursie plastycznym SKO.

  • CELE KONKURSU:

-poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
-promowanie noszenia elementów odblaskowych.

  • UCZESTNICY

           Konkurs adresowany jest do uczniów klas drugich Szkoły Podstawowej im. Lotników Alianckich w Iłowej

  • WARUNKI UCZESTNICTWA

Konkurs polega na zaprojektowaniu SKO-wego odblasku w formie:
a. pracy plastycznej płaskiej w formacie A4
b. pracy przestrzennej.
Każdy uczestnik w ramach konkursu może wykonać jeden odblask.
Technika wykonania pracy: DOWOLNA.
Praca konkursowa powinna być przygotowana samodzielnie przez uczestnika konkursu.
Pracę konkursową należy opisać na odwrocie (drukowanymi literami): imię, nazwisko oraz klasa.
Termin składania prac: do 9 grudnia 2019r. /organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do zmiany terminu/.
Prace konkursowe należy składać u wychowawców.

  • ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

Prace zostaną ocenione przez komisję (powołaną przez organizatorów) według następujących kryteriów:
-estetyka wykonania pracy,
-samodzielność pomysłu i wykonania,
-zgodność z tematem,
-oryginalność pracy.

Życzymy powodzenia!

Znalezione obrazy dla zapytania emotikon powodzenia

14
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 7
  • 16
Komentarze