12.01.2020

Spróbujcie swoich sił biorąc udział w kolejnym konkursie:))

 

linia

Zapraszamy do udziału w konkursie pt.

"Co wiem o SKO?",

którego celem jest przybliżenie historii SKO.

Zorganizowanym przez

Szkołę Podstawową nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie

linia

linia

Konkurs jest skierowany do uczniów klas I-III oraz IV-VI.

Spośród wszystkich nadesłanych prawidłowych odpowiedzi wylosujemy

3 laureatów w każdej kategorii, którzy otrzymają równorzędne nagrody.

 linia

Pytania dla uczniów klas I-III

 

1. Które urodziny w tym roku obchodzi  Szkolna Kasa Oszczędności?

 

2. Wymień przynajmniej trzy gadżety z logo SKO oraz napisz jakie kolory ma logo SKO?

 

3. Jaką nazwę nosi platforma społecznościowa udostępniona przez PKO BP szkołom, które uczestniczą w programie SKO, na której można pisać komentarze i głosować? Podaj rok, w którym SKO wprowadzono do Internetu.

linia

Pytania dla uczniów klas IV-VI

 

1. Podaj dokładną datę oddania SKO pod kuratelę Pocztowej Kasy Oszczędności (dzisiejszego PKO BP) i oblicz, które urodziny obchodzi w tym roku SKO?

 

2. Wymień przynajmniej jedną nazwę konkursu organizowanego (dawniej lub obecnie) dla uczniów i szkół oszczędzających w SKO?

 

3. Wymień przynajmniej trzy tytuły materiałów promujących oszczędzanie w SKO (gazetki, audycje itp.) wydawanych dawniej lub obecnie?

 linia

Odpowiedzcie na 3 pytania w swojej kategorii wiekowej i wyślijcie je na adres mailowy:

 

sko.sp2.szprotawa@gmail.com

 linia

Oprócz odpowiedzi podajcie też następujące informacje:

 

 imię i nazwisko, klasę,

 

nazwę i adres szkoły,

 

 imię nazwisko opiekuna SKO

 linia

Każdy biorący udział w konkursie w przypadku wygranej wyraża zgodę na publikację imienia i pierwszej litery nazwiska oraz miejsca zamieszkania Uczestnika na profilach Organizatora w serwisach społecznościowych i na stronach internetowych.

Konkurs trwa od 2 stycznia do 23 stycznia 2020 roku.

26
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 11
  • 12
Komentarze