07.06.2020

Powtórka z pojęć bankowych

 

Zapraszamy wszystkich drugoklasistów do powtórki z pojęć bankowych.

Wiedza ta przyda się Wam do konkursu, który niebawem się odbędzie.

 linia

przedsiębiorstwo, którego przedmiotem działania są operacje pieniężno-kredytowe, takie jak np.

przyjmowanie wkładów
wypłacanie odsetek
zaciąganie i udzielanie pożyczek
wykonywanie różnychczynności na rachunek i zlecenie klientów
 

     

rachunek w księgowości, w którym zapisuje się wyrażone w pieniądzu zmiany majątkowe 

 

(wasze wpłaty, wypłaty, odsetki)

 


papier wartościowy, stanowiący znak własności części przedsiębiorstwa;


 

papier wartościowy, pieniądz


znaczna suma pieniędzy, fundusz, majątek


 

elektroniczne urządzenie do wypłacania pieniędzy, automatyczny kasjer


 

zlecenie pisemne na specjalnym blankiecie wpłaty albo przelewu,

określonej sumy z rachunku bankowego

pożyczka - upoważnienie klienta przez bank do zaciągania pożyczek

w granicach określonego limit

 

procent, o jaki suma złożona w banku powiększa się po upływie określonego czasu;

 

także procent, o jaki zwiększa się spłata zaciągniętego kredytu po upływie określonego czasu

       

dokument wystawiony przez bank uprawniający do zakupów bez posiadania gotówkilinia

20
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 1
  • 2
Komentarze