30.03.2017

Bank odwiedziliśmy, podczas zabawy zdobytą wiedzę wykorzystaliśmy:))

 

Po wizycie w banku postanowiliśmy wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Wspólnymi siłami stworzyliśmy swój klasowy bank. Przygotowaliśmy napisy  niezbędne do naszej zabawy. Najpierw poćwiczyliśmy sobie czytanie tych wyrazów i wyjaśniliśmy ich znaczenie. Następnie zostały one umieszczone na naszymi „banku”.