30.11.2011

Trochę o nas

SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI w naszej szkole działa od 2000r. Należą do niej uczniowie klas I - VI. Opiekunem jest pani Beata Zarzycka - wieloletnia nauczycielka szkoły. Celem tej organizacji jest zachęcanie uczniów do systematycznego oszczędzania, wyzwalanie pomysłowości, przedsiębiorczości i inicjatywy w samodzielnym wypracowywaniu dochodów oraz popularyzowanie wiedzy ekonomicznej. Aby osiągnąć te cele opiekun wraz ze swoimi członkami podejmuje różnorodne działania w obrębie klasy, szkoły i środowiska.

Na przestrzeni kilkunastu lat, w efekcie różnorodnych działań odnieśliśmy sukcesy:

  • w roku szkolnym 2001/2002 zdobyliśmy I miejsce w regionie lubelsko- podkarpackim w ogólnopolskim konkursie PKO pt. "Dziś oszczędzam w SKO, jutro w PKO" oraz WYRÓŻNIENIE na etapie krajowym;
  • w roku szkolnym 2002/2003 - II miejsce w województwie lubelskim i podkarpackim;
  • w roku szkolnym 2003/2004 zajęliśmy ponownie I miejsce w regionie i przeszliśmy do etapu krajowego;
  • w roku szkolnym 2004/2005 zdobyliśmy III miejsce na szczeblu regionalnym obejmującym swym zasięgiem województwo lubelskie i podkarpackie. Szkoła, uczniowie i opiekun otrzymali nagrody pieniężne i rzeczowe - o wynikach konkursu można było przeczytać w: Słowo Podlasia nr 25/2004, artykuł pt. "Najlepsi w oszczędzani".

 

czlonkowiesko.JPG

5
Dodaj Komentarz
  • 3
  • 26
  • 21
Komentarze