28.11.2017

Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka

Miejski Program Profilaktyczny dotyczący bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

 

 

Bezpieczne Dziecko Przyjaciel Sznupka

Rysunek przedstawiający pieska Sznupka

 

Nasza szkoła realizuje miejski program profilaktyczny
dotyczący bezpieczeństwa dziecii młodzieży
"Bezpieczne dziecko przyjaciel Sznupka".

W ramach programu każda klasa 4 razy w ciągu roku szkolnego ma przyjemność uczestniczyć
w lekcjach opartych na specjalnie przygotowanych scenariuszach. 

img

Do głównych celów programu należą:
ograniczenie zjawisk patologicznych w środowiskach szkolnych na terenie miasta,
zapobieganie zagrożeniom,
poprawa bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.Tematyka poruszana w scenariuszach odnosi się do rozwijania kompetencji dzieci
i młodzieży w radzeniu sobie z występującymi problemami czy zagrożeniami.

115
Dodaj Komentarz
  • 5
  • 15
  • 13
Komentarze