23.11.2017

Bezpieczna droga z SKO

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły

do udziału w konkursie!

img

 

Szkoła Podstawowa w Płóczkach Górnych przy współpracy Banku PKO BP 1 Oddział w Lwówku Śląskim organizuje Ogólnopolski Konkurs Grafiki Komputerowej-

Bezpieczna droga SKO

 

        Tematem konkursu jest wykonanie pracy graficznej w programie MS Paint

1. Temat pracy – „Bezpieczna droga z SKO”

 2.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych.

  3. Celem konkursu jest promowanie działalności SKO, rozwijanie u uczniów umiejętności  posługiwania się komputerem i edytorem grafiki MS Paint, popularyzacja bezpieczeństwa w ruchu drogowym a także kształcenie umiejętności wyrażania w pracy plastycznej swoich przemyśleń na temat związany z hasłem konkursu.

4.Prace oceniane będą w dwóch kategoriach klasy 1-3 oraz 4-6. Spośród nadesłanych prac zostaną wybrane i nagrodzone I, II, III miejsce (z każdej kategorii wiekowej  kl.1- 3, kl. 4 - 6) oraz wyróżnienia.

5. Zgłaszając pracę na konkurs autorzy prac bezpłatnie przenoszą na Organizatora prawa autorskie zgodnie z art. 50 ustawy z 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994 poz. 83) oraz jednocześnie akceptują warunki regulaminu konkursu i wyrażają zgodę na bezpłatne eksponowanie nadesłanych prac.

6. Informacje na temat uczestników konkursu – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, objęte są tajemnicą – wykorzystane zostaną jedynie w sposób określony w niniejszym regulaminie (zgodnie z danymi metryczki).

7. Nauczyciel prowadzący zajęcia komputerowe wysyła na konkurs trzy prace z klas 1-3  oraz trzy prace z klas 4-6.

8. Prace w postaci elektronicznej należy przesłać na adres:konkurs.spploczki@gmail.com w terminie do dnia 12 grudnia 2017r.

9. Plik z rysunkiem powinien być typu jpg wykonany w programie MS Paint, nazwa pliku musi zawierać nazwisko i imię autora, klasę oraz tytuł rysunku. Prosimy o nieumieszczanie nazwiska autora na rysunku.

10.Razem z plikiem rysunku należy przesłać zgłoszenie do konkursu, plik ze wzorem zgłoszenia znajduje się  pod linkiem: Zgloszenie.doc, nazwa tego pliku powinna być taka sama jak nazwa pliku z pracą, należy również wypełnić oświadczenie i przesłać scan drogą elektroniczną na adres: konkurs.spploczki@gmail.com, wzór oświadczenia znajduje się pod linkiem: Oswiadczenie.doc

11. Nie spełnienie warunków z punktu 10 i 11 spowoduje, że praca nie będzie oceniana w konkursie.

12. Praca powinna być wykonana samodzielnie przez ucznia podczas lekcji zajęć komputerowych lub samodzielnie w domu.

13. W pracy  nie można wykorzystywać gotowych elementów graficznych skopiowanych z innych aplikacji, nie używanie fotomontażu, clipartów, skanowania zdjęć, itp.

14. Prace konkursowe oceniane będą przez powołaną przez Organizatora komisję, która będzie brała pod uwagę samodzielność przy wykonywaniu prac, oryginalność, pomysłowość, estetykę oraz zgodność z tematyką.

15. Autorzy nagrodzonych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

16. Lista nagrodzonych osób w konkursie zostanie opublikowana na stronie internetowej:https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-ploczki-gorne/20 grudnia 2017r.

17. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do publikacji  w prasie i Internecie prac uczniów biorących udział w konkursie.

 img

Informacja o konkursie pochodzi ze strony:

https://www.szkolneblogi.pl/blogi/szkola-podstawowa-ploczki-gorne/konkurs-grafiki-komputerowej/

66
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 16
  • 12
Komentarze