18.04.2011

"Stan konta" – kwiecień 2011

... czyli podsumowanie naszego oszczędzania w czasie trwania konkursu

Stan konta - kwiecień 2011

 

Na dzień 15 IV 2011 na szkolnej książeczce SKO mamy 26 806,81 zł!!

 

Jest to o 8 482,00 zł więcej, niż na koniec marca 2011!!!
 

W tym:

 • Klasy I – III -  9 101,69 zł (przyrost 2 562,00 zł !!!)

 • Klasy IV – VI -  17 705,12 zł (przyrost 5 920,00 zł !!!) 

 

 

Stan oszczędności na 15 IV 2011

 

Daje to:

 • 335,09 zł na jednego ucznia uczestniczącego w programie SKO
 • 62,34 zł na jednego ucznia w szkole

 

 

Podsumowanie naszych efektów w okresie trwania konkursu

 

 

 • Oszczędzanie w SKO w naszej szkole na początku roku szkolnego zadeklarowało 60 uczniów.

 • W ciągu 6 miesięcy udało nam się nakłonić do systematycznego oszczędzania kolejnych 20 uczniów (przyrost o 33,33%).

 • W sumie w ramach SKO SYSTEMATYCZNIE oszczędza 80 uczniów, tj. 18% uczniów szkoły.

 • Na dzień 15 IV 2011 r. na szkolnej SKO mamy 26 806,81 zł, jest to o ponad 20 tys. zł więcej niż 10 XI 2010 r.

 • Daje to ponad 62 zł średnio w przeliczeniu na każdego ucznia w szkole i ponad 335 zł w przeliczeniu na jednego oszczędzającego ucznia!

1
Dodaj Komentarz
 • 3
 • 8
 • 2
Komentarze