18.05.2021

Wyniki konkursu "WYBIERAMY CZYSTE POWIETRZE - POZYTYWNY WPŁYW ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚRODOWISKO"

W konkursie plastycznym "WYBIERAMY CZYSTE POWIETRZE - POZYTYWNY WPŁYW ENERGII GEOTERMALNEJ NA ŚRODOWISKO" zorganizowanym przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej w Kole, Urząd Miejski w Kole oraz Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole mamy laureatów.

Wśród dwunastu nagrodzonych prac aż pięć reprezentuje naszą szkołę.

Celami Konkursu były:

- edukacja ekologiczna uczniów z terenu Koła,

- rozwijanie wśród dzieci i młodzieży postaw proekologicznych wobec środowiska naturalnego oraz kształtowanie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska,

- wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w szczególności w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z tzw. „niskiej emisji”,

- uświadomienie uczestnikom konkursu konieczności minimalizowania zanieczyszczeń powietrza pochodzących z niskiej emisji, a w związku z tym uświadomienie potrzeby zmiany nawyków, poprzez wprowadzenie w życie zasad racjonalnego gospodarowania,

- wybór ogrzewania systemowego jako ekologicznego źródła ciepła ograniczającego emisję zanieczyszczeń,

- popularyzowanie wiedzy o MZEC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kole,

- rozwijanie zmysłu plastycznego i kreatywności uczniów.