29.03.2017

Wiosenne warsztaty

w Castoramie…

Klasa 5a uczestniczyła w niezwykle rozwijających i ciekawych warsztatach „Majsterkowo” organizowanych przez Castoramę.  Ideą tych zajęć  jest rozwijanie u dzieci zdolności manualnych, pobudzanie wyobraźni, rozbudzanie pasji do majsterkowania. W ramach warsztatów prowadzone są zajęcia teoretyczne oraz praktyczne. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych pracowników. Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Wszystkie materiały dydaktyczne, materiały, narzędzia  i  fartuszki  ochronne  zapewniają  organizatorzy.