04.09.2019

Szkolny Blog czytają....

Drugoklasiści na pierwszej lekcji z informatyki szkolny blog odwiedzają,

głosują i ciekawych rzeczy się dowiadują:)