21.05.2023

Przebój muzyczny SKO w czasie Gali

 

Nasz SKO-wy przebój muzyczny ze spektaklu w czasie Gali SKO