29.09.2020

Promujemy SKO

Nasza gazetka SKO-wa na bieżąco informuje uczniów o działaniach SKO.