26.05.2018

Pomagamy Leopoldowi

Samorząd uczniowski z Aktywem SKO-wym zorganizowali słodki czwartek i piątek

w celu pomocy naszemu przyjacielowi.

Dziekujemy wszystkim, którzy wspierali naszą akcję.