29.09.2023

Na każdym kroku SKO

W naszej szkole promocja Szkolnego Bloga i SKO przez cały rok trwa.

Na bieżąco aktualizujemy gazetki i prezentujemy działania z życia SKO.