14.11.2018

Moje bezpieczeństwo na drodze

Gdy poruszasz się po drodze

jesteś uczestnikiem ruchu drogowego.

Ruch drogowy to poruszanie się pojazdów i pieszych po drogach.

 

 Gdy poruszasz sie po drodze jako pieszy, musisz znać i stosować się do znaków drogowych,

które dotyczą ruchu pieszych.

Najważniejsze dla pieszego znaki drogowe:

Zakaz ruchu pieszych

Oznacza, że nie możesz poruszać się po tej

stronie drogi, po której znajduje się ten znak.

Droga dla pieszych

Oznacza drogę lub jej część po której,

powinieneś się poruszać.

Droga dla pieszych i rowerów

Oznacza drogę, po której mogą poruszać się

tylko piesi i rowerzyści.

Ten znak pokazuje, że po prawej stronie

mogą jeździć rowerzyści.

Lewą stroną mogą chodzić piesi.

Przejście dla pieszych

Znak informuje o miejscu, w którym możesz

przejść przez jezdnię lub torowisko.

                      

 

Przejście dla pieszych i przejazd

dla rowerzystów

Znak informuje o miejscu, w którym możesz

przejść przez jezdnię i mogą przejeżdżać

rowerzyści.

Znak drogowy „Agatka”

Znak ostrzegawczy. Ostrzega kierowców

o przejściu dla pieszych, z którego często

korzystają dzieci.

Ten znak znajduje się zwykle w okolicach szkół.

Nasi uczniowie z klasy IV znaki drogowe na lekcji poznali i piękne prace wykonali. Wiedzą, że znaki drogowe to drogowskazy do celu!