09.03.2023

Konkurs - Projekt karty płatniczej

Konkurs plastyczny SKO dla uczniów naszej szkoły – „ Projekt karty płatniczej”

 

 

ZASADY KONKURSU

1. Konkurs polega na plastycznym przedstawieniu tematu.

2. Konkurs obejmuje dwie grupy wiekowe:

 grupa I: klasy 0 – III,

grupa II: klasy IV – VIII,

3.Uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną pracę konkursową.

4. Prace mają mieć charakter indywidualny, a nie zbiorowy.

5.  Uczestnik samodzielnie wybiera formę, w jakiej przedstawi wybrane przez siebie zagadnienie.

6. Prace plastycznie mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (włącznie z grafiką komputerową), format pracy nie może być mniejszy niż A4 i nie może być większy niż A3. Prace plastyczne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu narzędzi komputerowych przeznaczonych do tworzenia grafik lub prac pisemnych. Praca powinna zawierać logo SKO.

7. Konkurs odbywa się w terminie od 1 marca  2023 r. do 31 marca 2023 r. Prace dostarczone po tym terminie nie będą podlegały ocenie.

8. Prace dostarczamy do opiekunów SKO – Wioletta Sitarska, Małgorzata Szeremeta

9. Skład oraz tryb działania Komisji ustali Organizator.

10. Ogłoszenie wyników nastąpi do 20.04.2023r. na Blogu SKO

11. Za zajęcie określonych miejsc w Konkursie Organizator przewiduje nagrody, które będą wręczone na Gali SKO 18 maja 2023r.

12. Organizatorzy konkursu – opiekunowie SKO 

3
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 15
  • 3
Komentarze