19.11.2018

„JESTEŚ WIDOCZNY, JESTEŚ BEZPIECZNY"

 

 

 

W naszej szkole odbyła się kampania społeczna "Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny"

organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz Mazowiecką Radę Bezpieczeństwa Publicznego

w porozumieniu z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego.

Podczas spotkania uczniowie zdobyli wiedzę dotyczącą zagrożeń, na jakie są narażeni

w codziennym życiu i jak się przed nimi chronić.

Poznali zasady udzielania pierwszej pomocy pod bacznym okiem ratowników medycznych.

Mieli również okazję zaprezentować swoje umiejętności jazdy na rowerze,

pokonując przygotowany tor rowerowy i zachowując zasady ruchu drogowego.