01.10.2019

Jak SKO-wicze spędzają przerwy?

Sko-wicze w czasie przerw nie mają czasu na nudy:) 

Książeczki SKO-we cieszą się dużym zainteresowaniem.

Różyczka za aktywne blogowanie otrzymała SKO-wą piłkę

i z koleżankami wymyśla świetne ruchowe zabawy:)