26.11.2017

Bezpieczeństwo z SKO

Raz w tygodniu koło młodych ekonomistów się spotyka

i nie leniuchuje tylko ciężko pracuj.

Na ostatnich zajęciach opracowywaliśmy plakaty

na temat bezpieczeństwa, które jest przecież najważniejsze!!!