15.03.2016

Zobaczcie jakie piękne

W dniu 10 marca został rozstrzygnięty szkolny konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. 

W konkursie wzięło udział ponad 70 uczniów.

Spośród wielu pięknych palm bardzo trudno było wybrać laureatów. 

Konkurs miał na celu pogłębić w uczniach wiedzę na temat symboliki i

znaczenia palmy w obrzędowości ludowej, a także zachęcić

do kultywowania tradycji ludowych związanych z Niedzielą Palmową.

 

W kategorii klas I – III nagodzeni zostali następujący  uczniowie:

 

1 miejsce   – Jakub Chrząstowski z kl. II a

2 miejsce  –  Lena Patla z grupy „0”

3 miejsce –  Dominik Kostecki z kl. I g

 

W kategorii klas IV – VII :

 

1 miejsce Jakub Balcerczak z kl. V c

2 miejsce Oskar Goluch z kl. IV e

3 miejsce Julia Marszałek z kl. IV b

 

Wszystkim uczniom biorącym udział w konkursie dziękujemy, a laureatom serdecznie gratulujemy.