18.03.2018

To jest liczba!

14 marca w naszej szkole obchodzono po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.

Uczniowie z klas 5e, 6b i 6c przeprowadzili kampanię informacyjną opracowując w zespołach lub indywidualnie plakaty na temat liczby Pi. Przygotowane prace zostały rozwieszone w różnych miejscach na terenie szkoły. Uczniowie klas IV-VII uczestniczyli w zabawie znajdź słowo z π.

Pomysły były bardzo różnorodne i świadczące o bogactwie słownictwa uczniów, np.: πktogram, πranie, πęć, πn, szπnak, śπoch, πgment, długoπs.

Na zajęciach matematyki uczniowie oglądali film o liczbie π.

Wszyscy uczniowie znają przyczynę wyboru 14 marca na dzień obchodów święta ludolfiny.

W tym dniu w zajęciach uczniów klasy 4f uczestniczyli uczniowie z klasy 3e w ramach programu łagodnego przejścia uczniów z klasy trzeciej do kolejnego etapu edukacyjnego. Wspólna nauka wymagała współpracy, zaangażowania i umiejętności szybkiego liczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

3
Dodaj Komentarz
  • 20
  • 26
  • 13
Komentarze