18.01.2013

Pytanie nr 58

 

Suma ocen Asi z trzech klasówek wynosi 12. Jaką ocenę otrzymała Asia z ostatniej klasówki, jeżeli z pierwszej otrzymała ocenę dobrą, a ocena z drugiej jest o 2 większa od ostatniej?

A. 6

B. 5

C. 4

D. 3

21
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 15
  • 6
Komentarze