30.01.2016

Podsumowano

19.01.2016 w Publicznym Gimnazjum w Pyrzycach miało miejsce uroczyste

 

podsumowanie XVI edycji konkursu na „Najaktywniejsze Szkolne Koło

 

 

Krajoznawczo-Turystyczne w 2015 roku”.

 

 

 

 

Na podsumowanie przybyli Burmistrz Pyrzyc Pani Marzena Podzińska,

 

Starosta Pyrzycki Pan Kazimierz Lipiński,

zastępca prezesa PTTK ROS im. Stefana Kaczmarka w Szczecinie Pan Z.

Krasnodębski oraz członek prezydium Pan J. Smolański,

 

Dyrektorzy Szkół oraz najaktywniejsi opiekunowie szkolnych kół PTTK.