29.04.2018

Konkurs Bankowy

24 kwietnia 2018 r. odbył się Szkolny Konkurs Ekonomiczno-Bankowy

 

dla klas V

 

 

CELE KONKURSU:

 

Rozwijanie zainteresowania szeroko pojętą wiedzą


bankową i ekonomiczną;

 


Kształtowanie praktycznych umiejętności

w posługiwaniu się dokumentami bankowymi;

 


Upowszechnianie idei i praktyki zorganizowanego oszczędzania.