11.04.2018

Klasy piąte:-)

Znalezione obrazy dla zapytania sko
ŻYRANT – osoba zobowiązująca się do zapłacenia pożyczki, jeżeli dłużnik

nie uczyni tego w terminieDOTACJA – bezzwrotna pomoc finansowaSALDO – stan konta po każdej wpłacie i wypłacieCZEK – pisemne zlecenie posiadacza rachunku dla banku wystawione

na specjalnym numerowanym formularzuEKSPORT – wywóz towarów za granicę


IMPORT- przywóz towarów z zagranicy


KONTO – prowadzony przez bank rachunek wpłat i wypłatINFLACJA- zwiększenie ilości pieniędzy w obiegu względem towarów na rynkuPIENIĄDZ – znak urzędowy, środek wyrażanie ceny i wartości towarówGWARANCJA – odpowiedzialność sprzedawcy za dobry stan sprzedawanych towarówDEBET – brak pieniędzy w kasieMARŻA – różnica między ceną hurtową a detalicznąDUKAT – złota lub srebrna moneta  bita w XVII i XVIII wiekuEKONOMIA – nauka społeczna o prawach rządzących produkcjąBUDŻET – zestawienie, plan dochodów i wydatków


DEFICYT BUDŻETOWY – pojawia się, gdy wydatki przekraczają dochódDOCHÓD- zarobek, wynagrodzenie za pracę
Znalezione obrazy dla zapytania żyrafa lokatka sko

KONTO INTERNETOWE – konto, do którego klient ma dostęp przez internet KONTO MŁODZIEŻOWE – konto osobiste przeznaczone dla osób, które skończyły 13 latKARTA PŁATNICZA – karta, która umożliwia płacenie bez użycia banknotów czy monetKONSUMENT – to każda osoba, która kupuje


ŚWIADOMY KONSUMENT – podejmuje przemyślane decyzje, zastanawia się, czy dany

 

produkt jest mu naprawdę potrzebny, sprawdza jego cenę oferowaną przez inne sklepy.

 

 

Ostatecznie wybiera najlepszą ofertę.

 
BANK – instytucja, która udziela kredytów i przyjmuje depozyty klientówDEPOZYT BANKOWY – powierzenie pieniędzy bankowi przez klientaOSZCZĘDNOŚCI – część dochodu, która pozostaje po dokonaniu zakupu dóbr i usługOPPROCENTOWANIE – wynagrodzenie , jakie bank płaci klientowi za złożenie

oszczędności lub jakie płaci klient bankowi za pożyczone pieniądze
 
KAPITALIZACJA – dopisywanie przez bank odsetek do istniejącego na koncie kapitałuKREDYT – pieniądze pożyczone przez klienta w banku, które muszą być spłacone wraz z

oprocentowaniemWOLONTARIAT – to dobrowolna, świadoma i bezpłatna praca na rzecz  innych


Znalezione obrazy dla zapytania clipart darmowe
PRZEDSIĘBIORCZY – to znaczy pomysłowy, zaradny, umiejący załatwić wszystkie sprawy,

pełen inicjatywy, energii. Osoby przedsiębiorcze są gotowe do podejmowania ryzyka,

odpowiedzialne za podjęte decyzje i konsekwentne w działaniu.


6
Dodaj Komentarz
  • 6
  • 5
  • 12
Komentarze