19.03.2017

2 a z wizytą

2 a wybrała się z wizytą do banku PKO BP.

Celem tej niecodziennej wizyty było zapoznanie dzieci

 

z działalnością placówki oraz propagowanie oszczędzania

 

pieniędzy wśród najmłodszych.

 

Pan Dyrektor oprowadził dzieci po najbardziej

 

tajemniczych miejscach banku.

Można było zobaczyć między innymi skarbiec czy miejsce,

 

gdzie znajdują się skrytki osobiste.

 

 

Przybliżono dzieciom zakres usług oferowanych przez bank.

Zachęcono również uczniów do systematycznego oszczędzania

 

i lokowania pieniędzy na na koncie SKO.