26.02.2013

Wszystkie Kolory Świata

Każdego roku na świecie ponad 1,5 mln umiera z powodu chorób, którym można zapobiec poprzez zwykłe szczepienie chroniące przed skutkami gruźlicy, tężca, odry czy polio. Niestety 24 mln dzieci z rodzących się co roku nie otrzymuje podstawowych szczepień. Ten poważny problem dotyczy Czadu - jednego z najbiedniejszych krajów świata. Obok trwającego tam kryzysu żywnościowego- 127 tys. dzieci cierpi z powodu niedożywienia, co 7 min. jedno dziecko umiera z głodu, Czad zmaga się z epidemiami polio, odry i cholery. Projekt Wszystkie Kolory Świata jest odpowiedzią na dramatyczną sytuacją w Czadzie.

Celem projektu było: uwrażliwienie na ból, cierpienie i niesprawiedliwość, kształtowanie postawy zaangażowania społecznego, otwartości na inne kultury, tolerancji, zebranie środków na ratowanie życia dzieci w Czadzie.Kampanię wspiera Majka Jeżowska, Ambasador Dobrej Woli UNICEF.S W ramach akcji uczniowie zostali szczegółowo zapoznani z celami projektu i UNICEF, poznali katastrofalną sytuację dzieci w Czadzie, poszerzyli swoją wiedzę o warunki życia, zwyczaje, kulturę krajów, które wybrali za ojczyznę dla swoich laleczek, uszyli w oparciu o wykroje przysłane przez UNICEF laleczki oraz wypełnili przekazany przez UNICEF akt urodzenia laleczki z jej danymi i narysowali jej portret.pośród uszytych laleczek wybrana zostanie jedna, która według internautów będzie najoryginalniejsza. Nagrodą będzie koncert Majki Jeżowskiej, który zorganizowany zostanie w zwycięskiej szkole. Przebieg projektu: przystąpienie do projektu zostało zainaugurowane na lekcjach wychowawczych, podczas których została omówiona problematyka i cele projektu, przypomniane idee UNICEFU. W całej szkole zostały rozlepione plakaty informacyjne dla uczniów i rodziców, powstała gazetka ścienna przedstawiająca tragiczne warunki życia w Czadzie, przygotowano kilkadziesiąt wykrojów laleczek. Klasy piąte pod kierunkiem p.Emilii Kuczyńśkiej, klasy młodsze pod kierunkiem swoich pań wychowawczyń oraz panie ze swietlicy mocno zaangażowały się w akcje szycia laleczek. Podsumowanie projektu: udział w projekcie wzięli wszyscy uczniowie, wychowawcy. Ogromnie zaangażowanie wykazali nie tylko rodzice, ale całe rodziny - babcie, dziadkowie, ciocie...Lalki były piękne, prawdziwe dzieła sztuki ich uszycie i ozdobienie wymagało wielkiej pracy i cierpliwości. Łącznie uczniowie naszej szkoły uszyli 70 laleczek ze wszystkich kontynentów. Zakończenie projektu: odbyło się na kiermaszu podczas balu karnawałowego 08.02.2013 r. gdzie uczniowie i ich rodziny mogli zakupić laleczki w cenie od minimum 10 zł. Ze sprzedaży lalek zebraliśmy 550 zł. Cała kwota została wpłacona na konto UNICEF. W imieniu Polskiego Komitetu Narodowego UNICEF, Dyrekcji i Nauczycieli naszej szkoły mamy zaszczyt podziękować wszystkim uczniom i ich rodzinom za ogromne zaangażowanie i udział w akcji charytatywnej WSZYSTKIE KOLORY ŚWIATA II. Dzięki Wam zebraliśmy 550 zł na ratowanie życia dzieci w Czadzie.
1
Dodaj Komentarz
  • 13
  • 9
  • 1
Komentarze