25.09.2023

Nagroda SKO dla szkoły

Szkolną Kasę Oszczędności w Szkole Filialnej w Strzegowie wyróżniono nagrodą III stopnia w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez PKO Bank Polski. W czerwcu Szkolna Kasa Oszczędności przystąpiła do międzyszkolnego konkursu SKO dla szkół podstawowych. Odbywa się on cyklicznie w każdym roku szkolnym w terminie od 1 września do 30 czerwca. Ocenie podlegała całoroczna działalność SKO uwzględniająca popularyzację wiedzy związanej z oszczędzaniem, powszechność i promocję oszczędzania, działalność na rzecz lokalnej społeczności, zaangażowanie uczniów w konkursy matematyczne, działania zmierzające do kształtowania prawidłowych nawyków związanych z zarządzaniem własnymi finansami przez uczniów szkół podstawowych czy działania z zakresu ekologii.
Za krzewienie wśród uczniów ducha oszczędzania i koordynację działalności SKO w naszej  szkole Brązową Odznakę – wyróżnienie przyznawane przez Bank PKO – otrzymała: pani Beata Naruszewicz.

0
Dodaj Komentarz
  • 18
  • 5
  • 3