23.04.2017

Wiem, bo chcę

WEEKENDOWA

Blogowa Szkoła Oszczędzania

test

DZIŚ: OSZCZĘDZANIE 

   test

Oszczędzanie to gromadzenie nadwyżek finansowych

i czerpanie z nich korzyści w przyszłości.

test

 

BUDŻET

to plan finansowy, obejmujący dochody i wydatki

w określonym czasie.

Budżet powinien być zrównoważony

– wydatki powinny być równe dochodom

lub od nich niższe.

Kiedy wydatki są niższe od dochodów,

pojawia się nadwyżka budżetowa.

Może ona zostać skonsumowana lub zaoszczędzona.

OSZCZĘDZANIE

to dobrowolne powstrzymywanie się 

od konsumpcji zasobów.

Jego celem jest powiększenie majątku.

Oszczędzanie polega więc na ograniczeniu

bieżących wydatków po to,

by sfinansować wydatki przyszłe.

OSZCZĘDNOŚCI

to część dochodów, którymi dysponujemy,

która nie zostaje wydana

na bieżącą konsumpcję dóbr lub usług.

Im więcej pieniędzy dziś odkładamy,

tym więcej będziemy mogli wydać w przyszłości

JAK OSZCZĘDZAĆ 

część osób gromadzi pieniądze w domu,

małe dzieci używają skarbonek,

ale najlepszym sposobem

jest odkładanie pieniędzy w banku,

który umożliwia nam również inwestowanie,

czyli pomnażanie posiadanych środków finansowych. 

MĄDRE OSZCZĘDZANIE 

to takie, w którym podejmujemy świadome decyzje

dotyczące sposobu wydawania pieniędzy

i ograniczamy koszty tam,

gdzie uznajemy to za stosowane.

testtest

35
Dodaj Komentarz
  • 11
  • 6
  • 4
Komentarze