15.10.2017

Okaż kulturę i chroń naturę

... i weź udział w konkursie ekologicznym !!!

imgtest

 img

Zapraszamy do udziału 

w XVII edycji Powiatowego Konkursu Ekologicznego

organizowanego przez 

Wydział Środowiska i Rolnictwa Starostwa Powiatowego 

w Mińsku Mazowieckim  

"Okaż kulturę i chroń naturę"

test

Cele konkursu:

~ zdobywanie wiedzy o środowisku, 

~ propagowanie działań zmierzających w kierunku ochrony środowiska,

~ podniesienie świadomości ekologicznej,

~ zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się 

problematyką ochrony środowiska, 

~ budowanie postaw proekologicznych.

test 

Napisz wiersz lub rymowankę

wraz z ilustracją

na temat jak możemy dbać o środowisko,

dlaczego warto dbać o środowisko.

 1. Praca powinna zawierać wiersz lub rymowankę (1 kartka = 1 strona) oraz ilustrację (1 kartka = 1 strona), na odwrocie rysunku dane uczestnika, (tj. patrz pkt 12) ) oraz podpis autora pod wierszem lub rymowanką
 2. Format pracy: 2 x A4
 3. Wiersz, rymowanka powinien zawierać min. 8 wersów max 20 wersów, pisany odręcznie lub komputerowo.
 4. Praca nie może zawierać dodatkowej strony tytułowej.
 5. Praca nie może zawierać części odstających 3D.
 6. Ilustracja ma być wykonana własnoręcznie, nie przy pomocy programów komputerowych.
 7. Wiersz oraz ilustracja nie może pochodzić z innych źródeł oraz nie może być nigdzie wcześniej publikowana.
 8. Praca ma być wykonana samodzielnie.
 9. Każdy uczestnik konkursu może złożyć do konkursu tylko 1 pracę.
 10. Pracę złożoną do etapu powiatowego należy opisać na odwrocie rysunku następującymi danymi:
  1)    tytuł konkursu
  2)    imię i nazwisko ucznia
  3)    klasa
  4)    pełna nazwa szkoły
  5)    imię i nazwisko opiekuna
 11. Każdy uczestnik konkursu jest zobowiązany do dołączenia do wykonywanej pracy podpisanej własnoręcznie zgody na przetwarzanie danych osobowych, jej brak powoduje dyskwalifikację uczestnika. Wzór oświadczenia, dostępny jest na stronie internetowej www.powiatminski.pl 

 Termin: 20 października

test

Na laureatów konkursu czekają wspaniałe nagrody :)))  

test

 Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie.  

Do udziału zapraszamy 

i pozdrawiamy :)

31
Dodaj Komentarz
 • 9
 • 16
 • 21
Komentarze