19.01.2013

Dodajemy, odejmujemy,mnożymy....jednym słowem liczymy!

ZADANIE DLA LUBIĄCYCH LICZYĆ

Wykonaj obliczenia. Pamiętaj o kolejności wykonywania działań. Ustaw wyniki według podanej kolejności, a odpowiadające danemu działaniu litery utworzą hasło. Wpisujcie hasło w komentarze,  nie zapomnijcie o podaniu swojego imienia i nazwiska. Gramy do chwili wyłonienia trzech pierwszych osób.  POWODZENIA

43      49      15         45      6                       120     51      109      89      31      18    29     48    38


T 153 +36 – 100 =                                        T ( 47 – 38) x 5 =

A 181-  ( 56 + 16) =                                      R 7 x 9 – 6 x 8 =

Ł 87 – ( 6 x 6) =                                             K 6 x 8 + 30 - 5 x 7=

A 46 - 8 x 5 =                                                 C 83 – 47 – 7=

N 4 x (15 - 6) – (9 - 4) =                                 P 4 x ( 21 – 13) + 88 =

A ( 100 – 93) x ( 83 – 76) =                             I 68 + 4 – 9 x 6 =

A 100 – 31 – 51 + 20 =                                    Z 6 x 6 + 12 =

7
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 1
  • 6
Komentarze