17.02.2013

Zadanie12

Rozwiązania wpisujcie w komentarzach

Zad. 1

Która z podanych długości jest największa?

a) 3,5 m b) 3500 cm c) 0,0035 km d) 3500 mm

Zad. 2

Jeśli odległość z domu 7-letniej Magdy do szkoły wynosi 3,25 km, to

oznacza, że wraz z drogą powrotną dziewczynka musi pokonać:

a) 3250 m b) 32500 m c) 625 m d) żadna z odpowiedzi

Zad. 3

Komputer wraz z monitorem ważą 6,5 kg. Jeśli monitor waży o 2000g

mniej niż komputer, to oznacza, że komputer waży:

a) 350 dag b) 225 dag c) 250 dag d) żadna z odpowiedzi

Zad. 4

Która z podanych wag jest najmniejsza?

a) 350 dag b) 225 dag c) 250 dag d) żadna z odpowiedzi

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 9
  • 4