05.02.2013

RYWALIZACJA KLAS

Klasa, która w ciągu jednego dnia  odda 50 głosów  otrzyma super bonusy. (wpis na blogu swojej klasy)

 Komentarzach prosimy załączyć numer głosu, imię.

Po zliczeniu głosów nagroda dla wszystkich głosujących.

Konkurs na trwa od 01 luty 2013r. do 17 luty 2013r. Klasa, która zaliczy wszystkie dni po 50 głosów otrzyma słodką niespodziankę
i punkty plusowe :)

124
Dodaj Komentarz
  • 0
  • 10
  • 2
Komentarze