22.01.2013

HISTORIA BANKNOTÓW cz.1

Banknoty Rzeczypospolitej Polskiej 1919 - 1939 Odzyskanie niepodległości przez państwo polskie po 123 latach zaborów było procesem rozłożonym w czasie. Oficjalnie za dzień odzyskania niepodległości uznaje się 11 listopada 1918 roku. Tego dnia nastąpiło przejęcie Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej (PKKP) przez władze polskie. Dnia 28 lutego 1919 r. sejm uchwalił ustawę o zastąpieniu aktualnej waluty "marki polskiej" nową walutą "złotym". W 1919 r. wydrukowano banknoty o nominałach 1, 2, 5, 100 i 500 zł. Seria polskich banknotów zawierała właśnie tą datę, a jako emitenta podano Bank Polski którego w tym roku jeszcze nie było. Przeszkodą uniemożliwiającą wprowadzenie nowo wydrukowanych banknotów był olbrzymi deficyt budżetowy oraz narastająca inflacja. Reformę walutową przeprowadzono dopiero 28 kwietnia 1924 r. ---

banknot_1zl_1919.jpg   
Nominał
1 zł
Nominał słownie
jeden złoty
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary93 x 63 mm
banknot_2zl_1919.jpg
Nominał
2 zł
Nominał słownie
dwa złote
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
115 x 80 mm
copy_of_banknot_5zl_1919.jpg
Nominał
5 zł
Nominał słownie
pięć złotych
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
125 x 80 mm
copy_of_banknot_10zl_1919.jpg
Nominał
10 zł
Nominał słownie
dziesięć złotych
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
149 x 89 mm
banknot_20zl_1919.jpg
Nominał
20 zł
Nominał słownie
dwadzieścia złotych
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
160 x 98 mm
banknot_50zl_1919.jpg
Nominał
50 zł
Nominał słownie
pięćdziesiąt złotych
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
165 x 102 mm
banknot_100zl_1919.jpg
Nominał
100 zł
Nominał słownie
sto złotych
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
172 x 103 mm
banknot_500zl_1919.jpg
Nominał
500 zł
Nominał słownie
pięćset złotych
Data
28.II.1919
Wizerunek
Wymiary
180 x 110 mm
0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 10
  • 5