15.01.2014

Słowniczek terminów bankowych cz. 1.

A-H

A

Akcja - papier wartościowy emitowany przez podmioty gospodarcze. Wydawany jest właścicielom (akcjonariuszom) w zamian za wnoszone wkłady pieniężne lub aporty, czyli wkłady rzeczowe.

Akcjonariusz - posiadacz akcji.

Awers - ważniejsza, przednia część monety

B

Bank - instytucja posiadająca zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych, m.in. udzielanie pożyczek, przyjmowania lokat.

Banknot – pieniądz papierowy.

Bankomat - automatyczne urządzenie służące przede wszystkim do wypłaty gotówki za pomocą magnetycznej lub inteligentnej (mikroprocesorowej, chipowej) karty płatniczej.

Bankowość elektroniczna - forma usług oferowanych przez banki, polegająca na umożliwieniu dostępu do rachunku za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, terminalu POS, telefonu (zwłaszcza telefonu komórkowego) i linii telekomunikacyjnych.

Bon pieniężny - krótkoterminowy dłużny papier wartościowy emitowany przez polskie banki.

C

Czek - pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydanym bankowi przez posiadacza rachunku bankowego.

D

Debet - ujemne saldo rachunku depozytowego, przekroczenie stanu rachunku (konta).

Depozyt - środki składane przez klienta, za które bank płaci cenę w formie odsetek, stanowiących dla niego koszty pozyskania kapitału.

Dewizy - waluty obce, krótkoterminowe należności, które z uwagi na swoją formę i płynność mogą być natychmiast użyte do zapłaty w obrocie międzynarodowym.

E

ELIXIR - Elektroniczna Izba Rozliczeniowa; system elektronicznego przelewu pieniądza stosowany w rozliczeniach międzybankowych, w których wyeliminowano przesyłanie dokumentów papierowych między bankami.

H

Hossa - długotrwała, silna tendencja wzrostowa na rynku, której zwykle towarzyszą wzmożone zakupy akcji.

c.d.n. BJ

0
Dodaj Komentarz
  • 24
  • 15
  • 10