15.01.2014

Słowniczek terminów bankowych Cz.2.

I -N

I

Indeksacja - podwyższenie składki lub sumy ubezpieczenia.

Inflacja - wzrost poziomu cen w gospodarce. Inflacja zmniejsza siłę nabywczą pieniądza, co oznacza, że za taką samą kwotę można kupić w przyszłości mniej dóbr i usług.

K

Kapitał - środki finansowe ulokowane przez klientów w banku lub kwota kredytu udzielonego przez bank. W oparciu o kapitał bank nalicza odsetki.

Karta bankomatowa - służy tylko i wyłącznie do użytku w bankomacie (wypłata gotówki, sprawdzenie salda, zasilenie telefonu, funkcja depozytowa), nie można nią płacić w sklepie, ani wykonywać innych operacji.

Karta debetowa - umożliwia dokonywanie płatności i wypłacanie gotówki z bankomatu maksymalnie do kwoty pieniędzy zgromadzonych na koncie.

Karta kredytowa - ma przypisany własny rachunek kredytowy, tzw. limit karty. Jest on odnawialny. Jest to więc rodzaj kredytu.

Karta płatnicza - karta umożliwiająca dokonywanie płatności bez użycia gotówki. Karty płatnicze określane są potocznie mianem pieniądza plastykowego: z racji swej budowy - materialnie stanowią płytkę plastykową (z wbudowanym paskiem magnetycznym pozwalającym m.in. na identyfikację karty oraz z wytłoczonymi znakami np. numer karty, nazwisko i imię posiadacza) oraz z racji pełnionej funkcji - przy użyciu karty posiadacz może "płacić" rachunki.

Kredyt - przekazanie pewnej kwoty środków pieniężnych przez jedną ze stron (wierzyciela) drugiej stronie (dłużnikowi) pod warunkiem zwrotu przez dłużnika w późniejszym terminie ekwiwalentu otrzymanej wartości łącznie z wynagrodzeniem wierzyciela.

L

Lokata - środki pieniężne klientów banku zgromadzone na rachunkach lokat.

M

Moneta – pieniądz metalowy

N

NBP – Narodowy Bank Polski (bank centralny).

c.d.n. BJ

0
Dodaj Komentarz
  • 7
  • 23
  • 14