28.05.2019

Jak cię widzą, tak cię piszą! - o higienie osobistej słów kilka

W naszej szkole odbyło się spotkanie członków SK PCK poświęcone higienie w życiu człowieka. Z przygotowanych prezentacji multimedialnych uczniowie dowiedzieli się, co rozumiemy pod pojęciem higieny oraz jakie są jej cele i zadania. Odnosząc się do praktyki życia codziennego można wymienić wiele rodzajów higieny: higienę osobistą, psychiczną, pracy, szkolną, ciała, odpoczynku oraz higienę spożywania posiłku. Chcąc żyć w zgodzie z higieną, musimy dbać o czystość ciała, odzieży, otoczenia , o prawidłowe odżywianie oraz organizację czasu wolnego. Nie mogło także zabraknąć popularnych haseł związanych z higieną, np. : „ Komu na zdrowiu zależy – ten o higienę dba jak należy” oraz „ Higiena to ważna sprawa – dobrego zdrowia podstawa”. Na zakończenie spotkania wywiązała się dyskusja związana z tematem higieny w życiu człowieka.

7
Dodaj Komentarz
  • 12
  • 8
  • 5
Komentarze