25.10.2011

Regulamin konkursu plastycznego na plakat „Gdy nazbieram w SKO pieniążków troszeczkę pojadę na wycieczkę ...”

Cele konkursu: kształtowanie wśród uczniów nawyku- systematycznego oszczędzania, oraz racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, propagowanie idei oszczędzania rozwijanie kreatywności i pomysłowości przez ekspresję plastyczną.

Zasady konkursu :

 

a)     Wykonanie pracy plastycznej  dowolną techniką, format papieru A 4 ( mały blok rysunkowy) ilustrującej problematykę konkursu  w formie plakatu                                                                   w  terminie do  11 .11 . 2011  r.

b)    Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I- III edukacji wczesnoszkolnej

c)     Każda praca musi zawierać dane autora: imię, nazwisko, klasę (dane mogą być zapisane  na odwrocie plakatu)

d)    Komisja konkursowa przydzieli nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca.

e)     Podsumowanie konkursu, rozdanie nagród i dyplomów odbędzie się na apelu  w listopadzie.

f)      Prace należy składać do 11.11.2011 r. w sali 106 u opiekuna SKO

Zapraszamy do udziału w konkursie i życzymy sukcesów !

Organizator: opiekun SKO

0
Dodaj Komentarz
  • 26
  • 22
  • 18