06.12.2011

Mikołajkowa Loteria Fantowa.

Dnia 06 grudnia 2011 roku odbyła się Mikołajkowa Loteria Fantowa. Wzięli w niej udział wszyscy chętni : uczniowie ,nauczyciele, rodzice, pracownicy.

Loteria zorganizowana została wspólnie przez Szkolną Kasę Oszczędności, której opiekunem jest p.Agnieszka Węgłowska i Bibliotekę prowadzoną przez p. Beatę Chmielewską.

Do zgromadzenia  wielu wspaniałych fantów  oprócz organizatorów loterii przyczynili się inni nauczyciele i uczniowie. Szczególne słowa podziękowania kierujemy pod adresem p. Krystyny Waluś, która nie tylko pomogła w przygotowaniu, ale również w przeprowadzeniu loterii.

Pozyskane w loterii fundusze organizatorzy przeznaczą na lotria.JPGpotrzeby szkoły, w szczególności działalność biblioteki i SKO

lotria1.JPGlotria2.JPGlotria4.JPGmikoajki4.JPG

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 17
  • 8