05.03.2012

Makulaturę zbieramy, o środowisko dbamy.

SKO przy współpracy z biblioteką szkolną ogłasza konkurs dla klas na zbiórkę makulatury.Uczniowie gromadzą ją w swoich klasach.Po zakończeniu trwania konkursu zostanie ona zważona, a klasy którym udało im się zgromadzić najwięcej otrzymają nagrody rzeczowe.

Biblioteka szkolna oraz SKO zapraszają wszystkie klasy Zespołu Szkół Samorządowych w Stradunach do wzięcia udziału w konkursie:

„ Makulaturę zbieramy, o środowisko dbamy”

Konkurs polega na zbiórce:

- makulatury : karton, gazety, papier itp.

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie całej klasy. Zgłoszenie do konkursu przyjmuje pani Beata Chmielewska.

Konkurs trwa od 07  marca 2012 roku do 07 kwietnia  2012 roku.

Podczas trwania konkursu makulatura gromadzona jest w sali danej klasy.  Po zakończeniu , komisja odwiedzi klasy i zważy makulaturę, a następnie  przyzna nagrody rzeczowe  klasom, od I do III miejsca.

 

 

Zapraszamy!

0
Dodaj Komentarz
  • 16
  • 26
  • 32