22.05.2019

„CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS” - zakończenie programu

Jak co roku przedszkolaki z grupy najstarszej „Biedronki” przystąpiły do realizacji ogólnopolskiego programu edukacji antynikotynowej ,,Czyste powietrze wokół nas" organizowanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Łukowie. Celem programu było zwiększenie wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego, wykształcenie umiejętności rozpoznawania różnych źródeł dymu, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów. Pierwszą z form realizacji programu było zapoznanie rodziców z założeniami programu poprzez list otwarty skierowany do rodziców. Koleją formą był cykl zajęć dydaktycznych skierowany do dzieci, składający się z pięciu zajęć warsztatowych. Zajęcia obejmowały tematykę pozwalającą wychowankom poznać czynniki mające wpływ na zdrowie, dostrzec szkodliwość palenia tytoniu i skutki działania dymu tytoniowego na organizm ludzki oraz pozwoliły przyjąć właściwą postawę wobec zagrożenia nikotynowego /biernego palenia/ oraz poznać strażnika czystego powietrza Dinusia. Dzieci bardzo chętnie i aktywnie uczestniczyły we wszystkich cyklach zajęciowych.

 img

0
Dodaj Komentarz
  • 2
  • 12
  • 1