09.10.2014

Konkurs "Łamigłówki Matematyczne"

Zachęcamy wszystkich do udziału w konkursie "Łamigłówki matematyczne". Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych, doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia oraz zachęcanie uczniów do rozwiązywania problemów matematycznych.

 

Regulamin konkursu „Łamigłówki Matematyczne”

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV -VI.
 2. Konkurs składa się z pięciu etapów. Każdy etap polega na rozwiązaniu w podanym terminie dwóch zadań umieszczonych na stronie internetowej: http://www.szkolneblogi.pl/blogi/sp-czaszyn pod hasłem „Łamigłówki Matematyczne”.
 3. Rozwiązania zadań należy przekazać nauczycielowi matematyki. Wraz z rozwiązaniami należy podać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
 4. I etap konkursu rozpocznie się 10 października 2014r. Tego dnia na podanej wyżej stronie pojawią pierwsze dwa zadania.
 5. Uczestnictwo w konkursie nie zobowiązuje do rozwiązania wszystkich zadań.
 6. Rozwiązania oddane po upływie wyznaczonego terminu nie będą oceniane.
 7. Dla najlepszych i najwytrwalszych uczestników konkursu przewidziane są nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowego, sprawdzającego etapu konkursu w przypadku wyników wskazujących na brak samodzielnej pracy uczestników konkursu, a w szczególnie rażących przypadkach do dyskwalifikacji ucznia.

9
Dodaj Komentarz
 • 20
 • 14
 • 5
Komentarze