23.05.2019

Projekt SKO - odsłona 4

23.05.2019r.

Projekt SKO - odsłona 4

W czwartej odsłonie szkolnego projektu SKO ,,Co łączy ekonomię, ekologię i sztukę?" zaprezentujemy wyniki międzyklasowej rywalizacji. 

Komisja konkursowa do przyznanych punktów za wykonanie zadań prezentowanych w trzech odsłonach doliczyła poszczególnym klasom punkty za udział uczniów w zbiórce:

- zużytych baterii: zebrano około 120 kg 

img

Tak dużą masę baterii zebrano dzięki zaangażowaniu wielu uczniów i ich rodzin, dlatego najaktywniejsi otrzymali nagrody rzeczowe.

Szczególnie należy wyróżnić Piotrka z klasy VI, Michała z klasy IV i Sebastiana z klasy VII, którzy przynieśli po kilkanaście kilogramów baterii.  

img

 

- starych telefonów

img

 

Najaktywniejsi w zbieraniu starych telefonów zostali również nagrodzeni upominkami rzeczowymi, a wśród nich wyróżnili się Małgosia z klasy VI i Maksymilian z klasy czwartej.

img

 

Projekt zakończono ogłoszeniem przez Panią Jolę K. wyników rywalizacji międzyklasowej.

I tak, pierwsze miejsce w kategorii klas I -III zajęła klasa II i III, zaś w kategorii klas IV - VII klasa VI.

img

 

Nagrody poszczególnym klasom wręczyła Pani dyrektor szkoły, która w swoim wystąpieniu podkreśliła ogromny wkład pracy wszystkich uczniów w realizacji projektu.

img

Uczniowie pracując nad projektem dostrzegli ścisły związek trzech dziedzin ważnych w naszym życiu tj. ekonomii, ekologii i sztuki. Poszerzali swoją wiedzę, uczyli się planowania i współdziałania w grupie oraz systematyczności i odpowiedzialności za powierzone zadanie. Byli twórczy i kreatywni. Projekt dostarczył uczniom również wiele radości ze wspólnej pracy i zabawy, był formą zdrowej rywalizacji i na długo zostanie w ich pamięci.

Dziękujemy naszym Gościom za przybycie i pracę w komisji konkursowej. Dziękujemy również Nadleśnictwu w Lesku za wsparcie finansowe związane z zakupem potrzebnych materiałów i nagród.

 

 

 

12
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 2
  • 6
Komentarze