09.02.2012

Czy oszczędzanie ma coś wspólnego z wolontariatem?

 

Oprócz działań zmierzających do propagowania wiedzy o oszczędzaniu uczniów Nasza szkoła prowadzi szereg działań

ukierunkowujących uczniów na pomoc innym osobom.

Jednym z takich działań było przyłączenie się Naszej szkoły do obchodów Europejskiego Roku Wolontariatu ogłoszonego

przez UNESCO. Podjęliśmy szereg działań służących wyrabianiu u uczniów

nawyku pomagania innym, szczególnie młodszym, słabszym i znajdującym się w trudniejszej sytuacji materialnej.

Z pewnością zapytacie co wolontariat ma wspólnego z oszczędzaniem? Może niektórych z Was to zaskoczy, ale mają one pewne cechy

wspólne. Mianowicie podobnie, jak oszczędzanie wolontariat jest ukierunkowany jest na konkretny cel, którym jest pomoc

koledze, koleżance, starszej osobie, zwierzęciu. Natomiast celem oszczędzania jest gromadzenie pieniędzy.

I tutaj należałoby postawić kolejny znak równości pomiędzy wolontariatem i oszczędzaniem,

a mianowicie,iż pewną kwotę zaoszczędzonych pieniędzy można przekazać na cele charytatywne lub zakup jakiegoś drobnego

gadżetu dla kolegi, który znajduje się w gorszej sytuacji materialnej.

 

 

1. Konferencja dla uczniów  "Wolontariat nie jedno ma oblicze"


Po raz pierwszy w Naszej szkole odbyła się konferencja, na którą zaproszono wolontariuszy i osoby, które propagują idee wolontariatu w środowisku lokalnym. Zaproszeni goście przestawili uczniom specyfikę swojej pracy jako wolontariuszy. Uczniowie z uwagą słuchali ich wypowiedzi i przekonali się, iż bezinteresowne pomaganie daje wiele satysfakcji.

 

Zebranych gości przywitała pani dyrektor Jolanta Ciołek

Wszystkich zebranych gości przywitała pani dyrektor Jolanta Ciołek

 

 

IMG_8057.jpg

 

Siostra Barbara, wraz z zaproszonym na konferencję księdzem z Caritasu i uczniami Naszej szkoły

 

 

imm.JPG

 

Po konferencji przyszedł czas na pożywne słodkości...

 

Opracowanie:

 

****Bartosz Chyś- opiekun SKO****

1
Dodaj Komentarz
  • 25
  • 18
  • 11
Komentarze