28.02.2015

Jak to z bankiem było? Jak to jest z bankiem?

Idea współczesnego banku narodziła się we Włoszech w XIV wieku. Włoskie słowo "banco" - oznacza ławkę, przy której liczono i przekazywano monety.

 

Bank to instytucja finansowa, która zajmuje się gromadzeniem i przechowywaniem i pożyczaniem pieniędzy w celu zarabiania na tym. Bank jest instytucją zaufania publicznego.

 

Bank świadczy usługi dla osób  i instytucji : udziela kredytów i pożyczek, wydaje karty płatnicze , prowadzi rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, wydaje papiery wartościowe (np. obligacje, weksle), przechowuje pieniądze (np.konta bankowe, lokaty) i cenne przdmioty ( w sejfie w skrytkach bankowych). Przechowywanie w banku pieniędzy zapobiega ich kradzieży.

0
Dodaj Komentarz
  • 9
  • 10
  • 11