29.10.2020

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU SKO „Moja EKO - SKARBONKA”

„Moja EKO - SKARBONKA” Konkurs przewidziany jest dla uczniów klas 0 – VIII i organizowany przez nauczycieli opiekunów SKO w Szkole Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Babicach w osobach: p. Marzanna Gutyj, p. Małgorzata Kupczak Celem konkursu jest: - Zachęcanie uczniów do oszczędzania pieniędzy, - Wykorzystanie materiałów przeznaczonych do recyklingu, - Rozwijanie wyobraźni przestrzennej i stosowania różnych technik plastycznych; - Rozwijanie pojęcia estetyki i kształtowanie zdolności plastycznych Założenia organizacyjne: 1. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas 0 – VIII w dwóch kategoriach wiekowych 0-III młodsza grupa i IV-VIII starsza grupa 2. „Eko-skarbonka” powinna być wykonana w technice przestrzennej. 3. Prace należy podpisać i złożyć do dnia 15.XI.2020r. do opiekunów SKO. 4. Konkurs trwa od 30.X.2020 r. – 15.XI.2020r.

 

 

 

0
Dodaj Komentarz
  • 23
  • 28
  • 26