17.01.2021

Regulamin Konkursu Bożonarodzeniowego.

CELE KONKURSU:  Kultywowanie tradycji i zwyczajów bożonarodzeniowych.;  Rozwijanie talentu artystycznego uczniów, kreatywności i wyobraźni oraz umiejętności manualnych i plastycznych;  Stworzenie możliwości prezentacji własnych prac;  Pozyskanie funduszy dla Szkolnej Kasy Oszczędności. II. TEMATYKA i KATEGORIE KONKURSU:  Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie: - ozdoby bożonarodzeniowej, - kartki bożonarodzeniowej, - stroika bożonarodzeniowego.  Technika wykonania jest dowolna.  Każda praca powinna być czytelnie podpisana: imię nazwisko, klasa, kategoria

0
Dodaj Komentarz
  • 8
  • 14
  • 6